Hz. Muhammed’e Yazılan Güzel Sözler

Hz. Muhammed’e Yazılan Güzel Sözler

Sayfa İçeriği: Hz. Muhammed’e Yazılan Güzel Sözler Kısa, Hz. Muhammed’e Güzel Sözler, Hz. Muhammed’e Yazılan Güzel Şiirler, Hz. Muhammed’e Yazılan Anlamlı Sözler

Gönüllerin en güzel sevgilisi Hz. Muhammed’e söylenen en güzel sözleri sayfada hazır etmeye çalıştık. Ne kadar güzel söz söylense bile boş ama yine de gönlünüzden geçenlere tercüman olmaya çalıştık. Peygamberimize anlam dolu güzel sözleri sosyal medya ile paylaşın.

HZ. MUHAMMED’E EN GÜZEL SÖZLER


Ey Allah’ın elçisi yüzün ilahi yaratışın delilidir, kaşın ise aşıkların yöneldiği bir kıble.


Her yolda, özellikle deniz yolunda, akıl sahibi bir kılavuz gerekli.

Kalk da bak yol yorgunu kervana. Bak her bir yanda kaptan olmuş bir guiyabani.

Ey Mustafa! Bu safa denizinde kaptanlık et! Çünkü sen, ikinci Nuh’sun.

Başına örtüyü çekme, yüzünü örtme. Çünkü dünya şaşkın bir cisimdir, sense akılsın.

İddiacıdan utanıp gizlenme sakın. Çünkü sen, parlayan vahiy mumunu taşıyorsun.

Heman azürde-i har-ı cefayım ya Rasulallah, gülistanda hezar-ı nevayım ya Rasulallah.

Haydi, geceleyin kalk. Çünkü sen mumsun ey sultan; geceleyin mum ayakta durur.

Senin derdinle yanmak bir saadet ya Rasulallah, şu alemde heman sensin ya rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi yüzün ilahi yaratışın delilidir, kaşın ise aşıkların yöneldiği bir kıble.

Senin aşkın kamu derde devâdır yâ Rasûlallâh, senin katında hâcetler revâdır yâ Rasûlallâh.

Ey Allah’ın elçisi senin aşkın bütün dertlere devdır. Çünki senin istediklerin geri çevrilmez.

Saadet mülkünün sultanı sensin ya Rasulallah, berat-ı vahdetin unvanı sensin ya Rasulallah.

İmâm-ı enbiyâ olsan revâdır Yâ Rasûlallâh, işin erbâb-ı hâcâte atâdır Yâ Rasûlallâh.

Olursa ümmetinin çok günahı ya Rasulallah, ne hoşdur onlara çeşmin nigahı ya Rasulallah.

Yüzündür ayet-i sun’-ı ilahi ya Rasulallah, kaşındır ehl-i aşkın kıblegahı ya Rasulallah.

Bu nedenle Peygamber’e “Ey korkup örtüye bürünen, örtünün altından çık.” diye seslenildi.

Gönül aşkınla zâr-ı müptelâdır yâ Resûlallah, yolunda baş ile cânım fedâdır yâ Resûlallah.

Hakayık ilminin sen mahremisin ya Resulallah, vücudun zahmının sen merhemisin ya Resulallah.

Gönül fikr-i hayalinle sabahlar ya Rasulallah, olur şem-i cemalinle sabahlar ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi gönlüm senin hayalini kurarak sabahlar, cemalinin mumu olmasa sabahlar olmaz.

Riyaz-ı midhatinde andelibim ya Rasulallah, senin bimarın olmuşken tabibim ya Rasulallah.

Senin nurun olmadıkça aydınlık gündüzde bile gecedir. Sana sığınmadıkça, aslan tavşana esirdir!

Seni görmekliğe bin can behadır ya Rasulallah, seni medh etmek Allah’tan atadır ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi seni bir kerecik görmeye bin can feda olsun, seni övebilmek de Allah’ın bir bağışıdır.

Reh–i aşkında bî sabr ü şekîbim yâ Resûlallâh, seni her kim severse ben rakîbim yâ Resûlallâh.

Ey Allah’ın elçisi yaratılış senin özleminle suret buldu ve semalara senin nurundan bir heybet yansıdı.

Senin şevkınla süret buldu hilkat ya Rasulallah, semaya tal’atından geldi satvet ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi sen hakikatler ilminin mahremisin, bu yüzden varlık aleminin yaralarının merhemisin.

Gönül hün oldu şevkından boyandım ya Rasulallah, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi senin ayrılığında cefa dikenleriyle incinmedeyim, sanki gül bahçesinde sesi kısılmış bülbülüm.

Ey Allah’ın elçisi gönüller senin aşkınla inleyen birer tutkundur, o halde yolunda başım ve canım feda olsun.

Ey karanlık gecelerin aydınlık ışığı, ey yolunu şaşırmışların yol göstericisi, ey her kafilenin kıblesi, ey kervanımın klavuzu.

Ey Allah’ın elçisi gönüllerin senin derdinle yanması bir saadettir, çünkü şu alemde yegane hakikat sensin.

Ey Allah’ın elçisi Nebilerin önderi olmak sana yaraşır çünkü sen hacet sahiplerini hacetlerine kavuşturacak olan kişisin.

Ey Allah’ın elçisi ümmetinin günahı çoktan da çok olduğunda şöyle onlara göz ucuyla bir bakışın ne hoş gider.

Ey Allah’ın elçisi aşkının yolunda o derece sabırsız ve tahammülsüzüm ki, seni her kim severse kendime onu rakip görüyorum.

Ruhumda çok güzel yol alıp yer edindin sen, derdime çok güzel ilâçsın sen ey din ve imanım, ey cevherler dolu okyanusum.

Ey Allah’ın elçisi senin hasretinle gönlüme kan oturdu, pekguzelsozler.com artık cemalini (rüyada olsun) göstererek beni sevindir, çünki yanıyorum, yanıyorum.

Ey Allah’ın elçisi seni övme bahçelerinde bir bülbülüm. sırf bu yüzden senin bir hastan iken şimdi gönül tabibi olma mertebesindeyim.

Ey Allah’ın elçisi saadet ülkesinin sultanı sensin, vahdet beratında “La ilahe illa’llah, Muhammed Rasulullah” biçiminde yazılı olan da sensin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir